Braškių daigų sodinimas, auginimas, iškasimas, šaldymas Henselmans kompanijoje

Motininiai braškių daigai

 

,,Mes naudojame motininius daigus, tik aukščiausios kokybės K (Candidate)”

Motininį K Candidate daigą, iš veislių savininkų, gali įsigyti, tik tos kompanijos, kurios yra užsirekomendavusios braškių daigų auginime, dauginime, yra Naktinbouw narėmis, daugina braškių daigus pagal Olandų Elito sistemą.
Henselmans braškių daigai, dauginami griežtai pagal Olandų Elito sistemą ir Naktinbouw higienos protokolą. Kiekvienais metais, po kelis kartus, tikrinami ir vizituojami, šios institucijos.

Naktinbouw – tai Olandijos, sėklų ir sodinamosios medžiagos inspekcijos ir kompetencijos centras – institutas.
Olandų Elito Sistemą buvo sukurta Naktinbouw, konsultuojantis su geriausiais Olandijos augintojais, siekiant Olandijai išlaikyti lyderiaujančias pozicijas pasaulyje sėklų ir sodinamosios medžiagos, bei žemės ūkio srityse.
Kompanija Henselmans, taip pat yra ne tik Naktinbouw narys, bet ir partneris, su kuriuo yra tariamasi dėl svarbių sprendimų priėmimo, siekiant kokybės lygio išlaikymo, kėlimo sodinamojoje braškių medžiagoje Olandijoje.

Olandijos Elito sistema
Olandijos Elito sistemos paaiškinimas:
1.Candidate plant(K) – tai motininis daigas,100% sveikas,patikrintas,veislės grynuolis.
2. Super Elite (SE1) – daigai išauginti šiltnamyje,iš motininio daigo(Candidate),pirmais metais.
3.Super Elite (SE2) – daigai,išauginti antrais metais,šiltnamyje,iš SE1.
4.Elite Elite (EE) – daigai,išauginti laukuose,trečiais metais, iš SE2.
5.Elite (E) – daigai,vadinami Elitiniais,ketvirtais metais išauginti laukuose iš EE daigų.

Picture

                                                                         K – Candidate plant   pirmi metai 

Picture

Picture

                                                                      SE1, SE2 – Super Elite   antri, treti metai

Picture

Picture

                                                                  EE,E – Elite Elite ir Elite treti,ketvirti metai

Picture

Picture

Pagal seną sistemą būtinai reikėdavo dar vienų metų braškių daigus auginti laukuose, kad išauginti (E) Elite elitinius braškių daigus. Kompanija,,Henselmans’’ atidirbo sistema, be vienų, papildomų braškių daigų auginimo laukuose metų, o tai reiškia vienais metais arčiau (K) motininio braškės daigo, sveikesni, aukštesnės kokybės braškių daigai. Daugelis Henselmans kompanijos parduodamų braškių daigų yra (EE) Elite Elite klasės, tai reiškia geresni, nei įprastai Olandijoje parduodami Elite (E) elitiniai braškių daigai.

EE ir E braškių daigų auginimas laukuose, trečiais, ketvirtais metais

Šie braškių laukai, tai prieš 70 metų buvęs jūros dugnas. Labai sveikas dirvožemis.
 GPS pagalba daromos lygios lysvės.

Picture

Braškių sodinamoji

Picture

Picture

Picture

 Pasodinti braškių daigai uždengiami specialia plėvele, kad greičiau pradėtu vegetuoti ir augti.

Picture

Picture

Nuskabomi braškių žiedynai

Picture

Kultivuojami tarpvagiai

Picture

Braškių tarpvagiai graduojami, tam, kad braškių ūsų neblaškytu vėjas, kad gulėtu tarpvagiuose.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Motininiai braškių daigai (SE2,EE) Spalio mėnesį pašalinami iš lauko. Jie savo darbą jau atliko.

Picture

Braškių daigai iškasami Gruodžio mėnesį

Picture

Picture

Picture

Pagal kategorijas išrūšiuoti braškių daigai, sudedami į dėžes.

Picture

Picture

Daigai vežami į šaldytuvus ir palaipsniui užšaldomi iki -1.8 C
​Pavasarį braškių daigai keliauja pas pirkėjus ir būna sodinami.

Picture

Įsigyti (K),(SE1),SE2,EE) dauginamosios braškių medžiagos ir dauginti licenzijuotų veislių braškių daigūs gali, tik tie ūkiai, firmos, kurios turi įsigyje licenzijas, iš veislės savininkų. Veislių savininkai parduoda licenzijas, tik gerai užsirekomendavusioms, žinomoms kompanijoms (Lietuvoje tokių kol kas nėra). Tik ketvirta karta, išauginta iš motininio (K) daigo, yra skaitoma Elitiniais daigais.
K-SE1-SE-EE-(E daigas, skaitomas Elito klasės)
Braškių daigai išauginti iš E klasės (Elitinio) braškių daigo, nebesiskaito Elitiniais.
Dauginti ir pardavinėti licenzijuotų veislių daigus, išaugintus iš E klasės (Elitinių) daigų yra nelegalu. Už tai yra numatytos didelės baudos
, nes kuo toliau nuo (K) motininio braškių daigo, tuo labiau prastėja daigų kokybė, daugiau ligų, mažesni derliai, mažesnės uogos. Kai dauginama nekvalifikuotai, papraščiausiai yra gadinamas vienos ar kitos veislės vardas. Žmonės įsigyję prastos kokybės braškių daigus ir gavę prastus rezultatus, įprastai pradeda galvoti, kad tai bloga veislė.

Lietuvoje, nesąžiningi augintojai, dažnai bando pasinaudoti žmonių nežinojimu ir skelbiasi parduodantys ,,elitinius braškių daigus” iš elitinio braškyno. Tai geriausiu atveju bus, iš E elitinio daigo išauginti ūsai, kas jau nebėra Elito klasės daigai ir nebėra jokių garantijų, kad tie daigai nebus su ligomis ir kenkėjais, nes Lietuvoje nėra Elito sistemos, nelabai kas tikrina pardavėjų produkcija.
Tas pats liečia parduodamus daigus” iš sertifikuotų ūkių. Ką reiškia sertifikatas išduotas Lietuvoje: tai, kad tame ūkyje auginami braškių daigai, kažkada buvo įsigyti iš rimtos licenzijuotos firmos, kaip pvz. iš Henselmans. Tai tokiame sertifikuotame ūkyje, nelegaliai išauginti braškių daigai, neturi nieko bendro su Elito klasės braškių daigais, nebesiskaito Elitiniais. Dažnai būna, kad tai jau bus trečius ar penktus metus augančio braškyno, braškių daigai su ligomis ir kenkėjais. Sodinant tokiuos braškių daigus yra veltui gaištamas laikas, užkrečiamas ligomis ir kenkėjais visas laukas ilgiems metams. Ir jie skaitysis ,,daigai iš sertifikuoto ūkio”.
Prieš perkant, tam tikros braškių veislės daigus, žmonėms iš pardavėjų reikėtu reikalauti parodyti atstovavimo sutarti, kompanijos, kuri turi teises į vienos ar kitos veislės dauginimą ir pardavimą, išduota braškių veislės savininkų, kurie gali būti olandai, prancūzai, anglai ar italai, o ne Lietuvoje išduotą sertifikatą.